Ara
TIP FAKÜLTESİ

İş Akış Şemaları

28.08.2021 13:29

İÇ KONTROL SİSTEMİ

Personel Birimi

       

Mali İşler

       

Öğrenci İşleri Birimi

       

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

       

Hukuk İşleri

       

Bölüm Başkanları

       

Dekanlık

       

Evrak Kayıt

       

Fırat Tıp Dergisi

       

Bilişim ve Sınav Değerlendirme Birimi

       

İç Hizmetler Şefliği

       

Teknik Hizmetler Şefliği

       

Sivil Savunma Birimi

       

Hızlı Erişim