Ara
TIP FAKÜLTESİ

Faaliyet Raporları / Stratejik Planlar

09.07.2021 18:57

   2019-2023 Stratejik Plan                               

   2020 Birim Faaliyet Raporu                          

   2019 Faaliyet Raporu                                     

   Kurumsal Risk Analizi

            Genel Risk Tanımlama Analizi            

            Birim Risk Tanımlama Formu Ek-2    

            Birim Risk Kütüğü Ek-3                      

   Kurum İç Değerlendirme Raporu                 

 

Hızlı Erişim