Ara
TIP FAKÜLTESİ

Misyon

09.07.2021 18:57

MİSYON     

       Bölgesel, ulusal ve evrensel bağlamda toplum sağlığını ve koruyucu hekimliği ön planda tutan, tıbbi etik kurallardan taviz vermeyen, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, üretici ve kaliteyi hedefleyen, asıl dayanağı ve amacı insan sağlığı ve bilim olan, çağdaş, mesleğinde başarılı, yenilikçi ve kaliteli hekimler yetiştirmenin yanısıra; özgür ve tarafsız düşünen, bilimsellikten taviz vermeyen, her türlü düşünce ve anlayışa saygılı, insanın insana şifa olması gerektiğini bilen, takım ruhuna uygun, sosyal sorumluluklarını bilen, bilim insanı ruhuna sahip hekimler yetiştirmek ve bu hekimlerin hizmet verdiği her yerde birer sağlık elçisi olmasını sağlamak, sadece tıp eğitimi sırasında değil, mezuniyet sonrasında da hekimlerin sürekli mesleksel gelişimlerini sağlamaktır.

Hızlı Erişim