Ara
TIP FAKÜLTESİ

Dokümanlar

09.07.2021 18:57

   PERSONEL İŞLEMLERİ

 İLK ATAMA

Araştırma Görevlileri

Göreve başlayacak olanlardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

(Tıp Fakültesi personel işlerine belgeler teslim edilecektir.)

1. Nüfus cüzdan fotokopisi

2. 2 (iki) adet fotoğraf

3. Naklen gelenlerden personel bildirim formu  

 

 YAN DAL

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

 

        Yandal ihtisas yapmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

        (Belgeler Tıp Fakültesi Personel İşlerine teslim edilecektir.)

        1. Dilekçe

        2. Kazandığına Dair Belge

        3. Uzmanlık Belgesi (Noter Tastikli)

        4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

        5. Sağlık Kurulu Raporu

        6. 8 (Sekiz) Adet Fotoğraf

        7. Askerlik Durum Belgesi  

        8. Adli Sicil Belgesi

 

 TEZ YAZIM KILAVUZU …>>>     

 

 ATANMA KIRİTERLERİ …>>>

Hızlı Erişim